TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 9/9 đến ngày : 15/9 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 9/9 7h00 9h Chào cờ đầu tháng Họp Ban Giám Hiệu BGH+CB,GV -CNV và SV BGH + P HCTH Sân dãy A P.Hiệu trưởng BA 10/9 14h Họp BCĐ phong trào TD ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 30/9 đến ngày : 6/10 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 30/9 7h30 7h30 9h 13h30 14h 16 16h Chào cờ đầu tuân Triển khai TTSP các lớp MN vùng khó khăn Họp chi bộ 1 ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi học lại đợt 1 K37 Tải về ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi học lại đợt 1 K36 Tải về ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi học lại đợt 2 TC36 Tải về ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi học lại đợt 2 Khóa 35 Tải về ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi lại HK4 - K36 Tải về ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi lại HK2 - K37 Cao Đẳng Tải về Kết quả thi lại HK2 - K37 Trung cấp Tải về ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi bổ sung TC37 (SV chuyển lớp) Tải về ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 23/9 đến ngày : 29/9 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 23/9 7h30 8h Chào cờ đầu tuần Họp Ban Giám Hiệu BGH+CB.CNV phòng ban BGH + P HCTH Sân HCCB P.Hiệu trưởng BA 24/9 TƯ 25/9 ...
Xem tiếp >>
Ngày 14/9/2012, Hiệu trưởng nhà trường đã ra Quyết định số 215/QĐ-CĐSP cấp Chứng chỉ NVSP khóa ngày 16,17/8/2012. Toàn văn như sau: ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 16/9 đến ngày : 22/9 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 16/9 7h30 8h Chào cờ đầu tuần Họp Ban Giám Hiệu BGH+CB.CNV phòng ban BGH + P HCTH Sân HCCB P.Hiệu trưởng BA 17/9 TƯ 18/9 ...
Xem tiếp >>
Thời gian qua, Hiệu trưởng nhà trường đã ra một số quyết định như sau: QĐ cử NV tham gia huấn luyện quân sự QĐ cử NV tạm thời làm công tác văn thư QĐ bổ nhiệmÔng Nguyễn Văn Việt làm Tổ trưởng tổ Chính Trị QĐ bổ nhiệm Ông Đinh Quang Tuấn làm Tổ phó Chính trị QĐ chuyển bộ phận Thiết bị về Phòng Hành chính - Tổng ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi lại HK5 - TCMN 567 . K37 Tải về ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 2/9 đến ngày : 8/9 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 2/9 Nghĩ lễ Quốc Khánh Các nhóm trực theo phân công BA 3/9 16h Họp Ban Giám Hiệu BGH+P.HCTH P.Hiệu trưởng TU 4/9 14h Họp Hội khuyến học Ban Chấp hành ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 26/8 đến ngày : 1/9 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 26/8 7h30 16h30 Chào cờ đầu tuần Họp chi bộ 4 BGH+CB,CNV phòng ban Đảng viên chi bộ 4 Sân HCHB P.Họp BA 27/8 7h30 Học NQ TW7 ( cả ngày) Đảng uỷ viên ...
Xem tiếp >>
Ngày 16-8-2012 Hiệu trưởng nhà trường đã ra Quyết định số 197/QĐ-CĐSP phân công GCCN các lớp khóa 35, 36. Toàn văn như sau. ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 5/8 đến ngày : 11/8/2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 5/8 7h30 8h 9h 14h Chào cờ đầu tuần Họp Ban Giám Hiệu Họp khảo sát chuyên môn GV đăng ký thi tuyển vào trường ( đợt 2) Họp liên tịch mở rộng ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 19/8 đến ngày : 25/8 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 19/8 7h30 14h 15h Chào cờ đầu tuần Họp Ban thường vụ Đảng uỷ Họp Ban Giám Hiệu BGH+CB,CNV phòng ban BTV BGH+P.HCTH Sân HCHB Vp.Đảng uỷ P.H.Trưởng BA 20/8 ...
Xem tiếp >>
QĐ 191/QĐ-CĐSP tách phỏng TCCB&QLSV thành lập phòng Công tác sinh viên. QĐ 192/QĐ-CĐSP chuyển tổ KTX về phòng Công tác sinh viên. QĐ 193 và 194 /QĐ-CĐSP điều động nhân viên sang phòng Công tác sinh viên. ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 12/8 đến ngày : 18/8 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 12/8 7h30 14h Chào cờ đầu tuần Họp Ban Chỉ đạo PTTDBVANTQ BGH+CB,CNV phòng ban Theo QĐ Sân HCHB Phòng họp BA 13/8 TU 14/8 ...
Xem tiếp >>
Quyết định điều động GV Quyết định cử GV tham gia Hội thi GV dạy giỏi TCCN toàn quốc năm 2012 QĐ phân quyền ký kết các HĐ cho thuê CSVC ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi học kỳ 2 - Cao đẳng Tải về Kết quả thi học kỳ 2 - Trung Cấp Tải về (đã điều chỉnh) Phòng KT-KĐCLGD nhận đơn phúc khảo thi HK2-K37 hạn cuối 01/08/2013 Chú ý: theo dõi lịch thi lại HK2-K37 ...
Xem tiếp >>
Kết quả học tập học kỳ 4 _ K36 Tải về Phòng Khảo Thí & KĐCLGD nhận đơn phúc khảo thi HK4-K36 hạn cuối ngày 15/07/2013 ...
Xem tiếp >>
...
Xem tiếp >>
...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 29/7 đến ngày : 4/8 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 29/7 7h30 8h 14h Chào cờ đầu tuần Họp Ban Giám Hiệu Họp chi bộ 4 BGH+CB,CNV phòng ban BGH+P.HCTH Đảng viên CB4 Sân HCHB Phòng HT Phòng họp BA 30/7 ...
Xem tiếp >>
Toàn văn bản thông báo như sau: ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 22/7 đến ngày : 28/7 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 22/7 7h30 8h 9h 10h 14h Chào cờ đầu tuần Họp liên tịch Họp hội đồng kiểm định Họp hội đồng tuyển sinh Họp xét kỷ luật sinh viên BGH+CB,CNV phòng ban ...
Xem tiếp >>
...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 15/7 đến ngày : 21/7 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 15/7 7h30 8h Chào cờ đầu tuần Họp BGH BGH+CB,CNV phòng ban BGH+Q.PHCTH Sân HCHB Phòng HT BA 16/7 9h 14h Họp ...
Xem tiếp >>
...
Xem tiếp >>
Kết quả học tập học kỳ 2 _ TCMN567 Tải về Phòng Khảo Thí & KĐCLGD nhận đơn phúc khảo thi HK2-TCMN567 hạn cuối ngày 15/07/2013 ...
Xem tiếp >>
Toàn văn thông báo như sau: ...
Xem tiếp >>
...
Xem tiếp >>
...
Xem tiếp >>
...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 1/7 đến ngày : 7/7 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 1/7 7h30 8h 14h Chào cờ đầu tuần Họp BGH Họp Ban ATGT BGH+CB,CNV phòng ban BGH+Q.PHCTH Theo QĐ + Đ/c Lý Sân ...
Xem tiếp >>
Xin các thầy, cô tải về các mẫu báo cáo và chọn mẫu tương ứng với kết quả đã được HĐTĐ xét để thực hiện báo cáo, nộp về Phòng TCCB, hạn cuối Ngày thứ sáu 28/6/2013. Xin cảm ơn và mời tải tại đây ...
Xem tiếp >>
Toàn văn Thông báo 417/TB-CĐSP ngày 25/6/2013 về mở lớp NVSP năm 2013 như sau: ...
Xem tiếp >>
Nội dung cụ thể như sau: ...
Xem tiếp >>
Học sinh, sinh viên năm cuối khi đến liên hệ nhận lại hồ sơ sinh viên cần đảm bảo các điều kiện sau: - Được công nhận tốt nghiệp. - Trình giấy khám sức khỏe từ tuyến huyện trở lên(hoặc tương đương), thời hạn khám sức khỏe ghi trong giấy đến nay không quá 12 tháng. - Sinh viên nhận trực tiếp hồ sơ của mình không được nhờ người ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 24/6 đến ngày : 30/6 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 24/6 7h30 8h Chào cờ đầu tuần Họp Ban Giám Hiệu BGH+CB,CNV phòng ban BGH+P.HCTH Sân HCHB Phòng hiệu trưởng BA 25/6 ...
Xem tiếp >>
Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Hiệu trưởng nhà trường đã ra Quyết định139/QĐ-CĐSP thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng. Toàn văn như sau: ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi lại HK6 _ K35 Tải về ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi lại học lại K35 Tải về Kết quả thi lại học lại (K36 thi cùng K35) Tải về ...
Xem tiếp >>
...
Xem tiếp >>
Kết quả thi học lại K35 Tải về Kết quả thi học lại (K36 thi cùng K35) Tải về Chú ý theo dõi lịch thi lại học lại ...
Xem tiếp >>
Kết quả thi tốt nghiệp K35 và TC36 Tải về Phòng KT-KĐCLGD nhận đơn phúc khảo thi tốt nghiệp hạn cuối 20/06/2013 ...
Xem tiếp >>
TRƯỜNGCĐSP.LONG AN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN —&™ —&™ Từ ngày : 17/6 đến ngày : 23/6 /2013 Thứ Ngày GIỜ NỘI DUNG CÔNG TÁC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM HAI 17/6 7h30 8h Chào cờ đầu tuần Họp Ban Giám Hiệu BGH+CB,CNV phòng ban BGH+P.HCTH Sân HCHB Phòng hiệu trưởng BA 18/6 TU 19/6 14h 14h Tiếp ...
Xem tiếp >>
 
Tiêu điểm
 
Tin mới
 
Đang được quan tâm
 
 
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
  • BuiChiHuu


 
Giới thiệu
 
 
Quảng cáo

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An
Địa chỉ: 934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : 072 3512281,  072 3512282, 072 3511802, 072 3511240

Powered by Perfect